Schuilkerk
BIJ DE DIENSTEN
Een registratie van de dienst op 28 maart, gemaakt door Betty Blom - Hogeboom, is via de volgende you tube link te zien: Voorganger Gert Landman uit De Bilt https://youtu.be/kIiFuecpoAA De dienst van Paaszondag kunt U volgen via de link https://youtu.be/bGC-CzCl5Sw Voorganger in deze dienst: Hans Bas Val uit Woudrichem, aan het eind van de dienst wordt de Paaskaars van vorig jaar uitgereikt aan André Wijting, als dank voor zijn werk voor onze kleine Lutherse Gemeente De meeste voorgangers die in deze periode voorgaan zult u wel kennen. Wekelijks ontvangt u informatie over de diensten en de voorgangers. Een paar diensten wil ik graag nader toelichten. Op zondag 11-4 gaat voor dominee E. de Fouw uit Vlaardingen. Deze dienst wordt in de week voor 11-4 opgenomen en op zondag 11-4 uitgezonden. Erwin de Fouw (1971) werd in 2003 geordineerd als predikant van de Evangelisch-Lutherse Kerk. Hij werkte in de Evangelisch Lutherse gemeenten Den Haag en Zwolle en in de Protestantse wijkgemeente Holy te Vlaardingen. Sinds oktober 2018 is hij werkzaam als geestelijk verzorger in een aantal zorginstellingen in Den Haag. Deze dienst wordt opgenomen en u kunt allemaal deze dienst mee vieren. https://youtu.be/GScgOEKqBU8 Op zondag 18 april gaat ds. Crom uit Leeuwarden voor. Peter Crom (1955) is lid van de Evangelisch Lutherse Gemeente Leeuwarden, waar hij officieel ook woont. In verband met de werkzaamheden van zijn vrouw, Leonie Wagenaar, die bestuurder is van Unicoz (Unie van Christelijk Onderwijs Zoetermeer) woont hij door de week in Waddinxveen en in het weekend in Leeuwarden. Naast zijn werk als voorganger is ds. Crom ook maker van websites. Vanaf april 2020 zijn alle kerkdiensten in Leeuwarden digitale diensten via Zoom. Alleen de organist zit in de kerk, de voorganger en de kerkleden zitten thuis achter laptop, iPad of tablet. Het bevalt de mensen in Leeuwarden heel goed: meer deelnemers aan een dienst dan in de kerk en meer mensen maken samen de dienst: niet alleen dominee en organist, maar ook mensen die zingen (in hun eentje, want samenzang online wordt een kakafonie), een schriftlezing doen, een gedicht voorlezen, iets laten zien, enz. Na de zegen blijft de groep vaak nog een halfuurtje met elkaar bijpraten. Anders dan in een gewone kerkdienst zie je ieders gezicht en daardoor is er meer contact. Voor veel ouderen is het ook handig dat ze niet door weer en wind met een taxi naar de kerk hoeven, maar met een kopje koffie naast de laptop kunnen deelnemen.Zonder gevaar voor enige besmetting hopen we elkaar te zien op 18 april! U ontvangt ruim op tijd extra informatie om de dienst mee te vieren. Komende zondag ga ik voor in de ELG Leeuwarden.Op de website https://www.frieschelutheranen.nl kun je zien hoe dat staat aangekondigd:In de rechter kolom vind je een rubriek 'Diensten'. Als je op 11 april 2021 klikt zie je de gegevens voor de dienst:Er is een link voor de liturgie (een .pdf) en een link voor deelname aan de dienst: 'U volgt de dienst door op deze blauwe tekst te klikken' Jullie zijn van harte uitgenodigd om mee te doen! Eigenlijk is er niet meer nodig dan precies dat:klikken op de blauwe tekst. Als iemand nog nooit gezoomd heeft,zal na een klik op de link het programma zich vanzelf installeren. Van de deelnemer wordt niet meer verwacht dan een paar keer op OK te klikken tot het programma vanzelf gaat lopen. Dat installeren kan (afhankelijk van de verbinding van de deelnemer, ADSL of glasvezel, etc) enige minuten in beslag nemen. De mensen kunnen daarom het beste rond 9:45 beginnen (Als ze om 10 uur willen deelnemen). Eventueel kunnen we voor de donderdag een oefen-sessie afspreken,zodat alles op zondag klaar staat. Deelnemers moeten wel hun camera en/of microfoon aanzetten om mee te kunnen doen. Dat gaat (op een Windows PC) door te klikken op het icoontje voor microfoon of camera linksonder in beeld. Deelnemers kunnen wisselen tussen 'speaker view' (rechtsboven: alleen de spreker in beeld) of 'gallery view' (alle deelnemers in beeld) Voor de muzikanten is het zaak dat ze 'original sound' aanzetten (links boven) omdat anders allerlei ruisonderdrukking de muziek wegfiltert. 25-4 Geen dienst 2-5 Geen dienst 9-5 Ds. W.C. van Laatum uit Leerdam 16-5 Ds. O.S. van Dongen uit Amsterdam 23-5 Ds. J. Wiegers uit Olst Verdere informatie over deze diensten volgt later Op zondag 30-5 gaat voor Ds. M.L. Meijer uit Engelen voor. Marloes Meijer werd in 1978 in Zwijndrecht geboren. Na de middelbare school behaalde zij haar hbo- master Media- en Informatiemanagement aan de Hogeschool van Amsterdam. Ze begon haar loopbaan als redacteur bij een uitgeverij, werkte als jeugdwerker (onder meer bij JOP, de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk), studeerde deeltijd Theologie in Utrecht en volgde de predikantenopleiding bij de Protestantse Theologische Universiteit. In 2013 ging ze als predikant aan de slag bij De Dorsvloer in Spijkenisse. Tegenwoordig werkt zij als predikant in de Protestantse Gemeente Engelen. Dominee Ole van Dongen tipte mij om haar eens te vragen om bij ons voor te gaan. Marloes Meijer kan ook prachtig zingen! Benieuwd geworden naar deze dominee? Op de website www.marloesmeijer.com leest u meer over haar. Op zondag 6-6 gaat onze Ds. K. Touwen uit Deil voor. Klaas Touwen is een breed geschoolde dominee waarbij alle stromingen binnen het geloof en theologie aan de orde zijn geweest. Hij leeft graag dicht bij de mensen en midden in de maatschappij, waarbij de geloofsstroming, afkomst of achtergrond geen rol spelen. Klaas heeft vijf Hervormde gemeenten, twee Lutherse en een Gereformeerde kerk gediend en daarnaast heeft hij gewerkt als justitiepredikant, daklozenpastor en jongerenwerker. Met ingang van 22-3-3021 is hij onze consulent. Tot en met zondag 18 april heeft de kerkenraad het programma van de kerkdiensten officieel vastgesteld. Daarna is het nog wat onzeker hoe de diensten gaan verlopen. U hoort spoedig van ons. Bob van der Meulen