Schuilkerk
Nieuwsbrief Evangelisch-Lutherse Gemeente Gorinchem zondag 2 augustus 2020 Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen en ook van andere berichten aangaande onze gemeente op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan bij info@fit-werkt.nl Contact met of meer informatie over onze gemeente? Voorzitter kerkenraad: Bob van der Meulen – telefoon 0184-601406 Predikant: Ds Dirk Ophoff - telefoon 0183-850805 Huur kerkgebouw: Henny Smit – telefoon 06 - 83797508 per e-mail: abrahamsschoot@gmail.com website: www.schuilkerk.nl DE COLLECTEN TIJDENS DE KERKDIENSTEN We missen intussen ook inkomsten. De kerk wordt niet verhuurd en er is lang niet gecollecteerd tijdens de diensten. Daarom verzoeken we u middels deze nieuwsbrief ook vriendelijk, indien mogelijk, een gift naar ons over te boeken als compensatie voor het niet kunnen bijdragen tijdens de kerkdiensten. Hier volgt het rekeningnummer: NL33 ABNA 0509 8420 54 t.n.v. Kerkbeheer Ev.-Luth. Gemeente Gorinchem Voor uw financiële steun in deze barre dagen danken wij u bij voorbaat heel hartelijk! Nieuwbrief Evangelisch Lutherse Gemeente Gorinchem PDF formaat: Nieuwsbrief ELG juni 2021.pdf PDF formaat: nieuwsbrief april 2021 Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen en ook van andere berichten aangaande onze gemeente op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan bij info@fit-werkt.nl

Mededelingen