Schuilkerk
Nieuwsbrief Evangelisch-Lutherse Gemeente Gorinchem zondag 2 augustus 2020 Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen en ook van andere berichten aangaande onze gemeente op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan bij info@fit-werkt.nl Contact met of meer informatie over onze gemeente? Voorzitter kerkenraad: Bob van der Meulen – telefoon 0184-601406 Predikant: Vacant Huur kerkgebouw: Henny Smit – telefoon 06 - 83797508 per e-mail: abrahamsschoot@gmail.com website: www.schuilkerk.nl DE COLLECTEN TIJDENS DE KERKDIENSTEN We missen intussen ook inkomsten. De kerk wordt niet verhuurd en er is lang niet gecollecteerd tijdens de diensten. Daarom verzoeken we u middels deze nieuwsbrief ook vriendelijk, indien mogelijk, een gift naar ons over te boeken als compensatie voor het niet kunnen bijdragen tijdens de kerkdiensten. Hier volgt het rekeningnummer: NL33 ABNA 0509 8420 54 t.n.v. Kerkbeheer Ev.-Luth. Gemeente Gorinchem Voor uw financiële steun in deze barre dagen danken wij u bij voorbaat heel hartelijk! Nieuwsbrief april 2021 Nieuwbrief Evangelisch Lutherse Gemeente Gorinchem PDF formaat: nieuwsbrief april 2021 Wilt u deze nieuwsbrief digitaal ontvangen en ook van andere berichten aangaande onze gemeente op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan bij info@fit-werkt.nl Een ontbrekende scherf. Nadat ik mijn jas aan de kapstok had gehangen, liep ik de huiskamer van Bram binnen en nam plaats op de bank. Hij ging koffie halen. Mijn aandacht werd naar een voorwerp getrokken dat aan de muur hing. Een soort ronde spiegel met mat glas, waarin lijntjes zichtbaar waren die door elkaar heen liepen. De hele rand van de spiegel was omringd met kartels. Bijna in het midden was een gat zichtbaar. Bram zette de mokken koffie op tafel, pakte een doosje lucifers en stak de kaars aan die prominent aanwezig was. “Het is een gedenkwaardige dag vandaag. Precies een half jaar geleden is mijn vrouw Lizette overleden, zei hij.” Opgewonden vertelde Bram het verhaal over het kunstwerk. Dit had de kunstenaar speciaal voor hem gemaakt nadat bram zijn persoonlijke verhaal aan hem had verteld over het overlijden van zijn geliefde Lizette. Bram nodigde mij uit om van een afstand voor de spiegel te gaan staan. Ik keek en zag mezelf in duizend stukjes. Ik deed een stap naar voren en ik ging steeds meer zien. Nu zag ik mijzelf als geheel, maar het bleef wazig. Ik dacht aan de tekst uit Korintiërs 13. “Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde”. Bram stond stilzwijgend naast me. In zijn hand een doosje met daarin een scherf. De zon scheen door het raam naar binnen op de scherf zodat het schitterde. “Deze scherf mag ik in het gat plakken als ik voel dat ik eraan toe ben”, zei Bram met emotie in zijn stem. Op dat moment dacht ik aan het lied van Leonard Cohen. “There is a crack in everything”. In alles zit een barst. En daar schijnt het licht van God door naar binnen. Wij staan net als Bram in het leven met onze eigen barsten. De vraag is of wij open staan om ons te laten raken door God. En dan de moed hebben om bij de pijn en het verdriet te verwijlen, zodat er ruimte ontstaat om Gods licht te ontvangen. Gods genade die genezing geeft. Jezus is voor ons die hele weg gegaan. Hij heeft ontdekt, geschuild, is gevallen en weer opgestaan, heeft gevochten, en zag uit en is thuisgekomen.Zijn leven was een pelgrimsreis net zoals ons leven dat is. Ieder jaar mogen wij met Jezus lijden, sterven en opstaan. Ik hoop de afgelopen veertigdagentijd een pelgrimsreis voor u is geweest. Dat u deze paasdagen de genade en liefde van God zal ervaren. Halleluja. Gezegend Pasen. Eveline Masetti Overgenomen uit het Over en Weer. Het kerkblad van Protestants Castricum. Vanuit de gemeente. Het is een spannende tijd. Terwijl ik dit schrijf is de derde coronagolf op komst. De kerkenraad heeft besloten om voorzichtig weer kerkdiensten op te gaan starten. Soms zenden we een eerder opgenomen kerkdienst uit. Soms houden we een kerkdienst met een beperkt aantal gemeenteleden. Ook gaan we een zoom-dienst organiseren. Het is raar om elkaar zo weinig te kunnen ontmoeten. Het is ook wennen. Want onze dominee André Wijting is met emeritaat. 13 jaar en 11 maanden is hij onze dominee geweest. Een kerkenraad lid verklaarde heel dramatisch: ‘een dominee als André Wijting zullen we nooit meer krijgen!’ Ik denk niet dat dit waar is, maar een ding kan ik wel zeggen. Hij heeft onze vorige en te vroeg overleden en zeer geliefde pastor Herman Leker uit Utrecht op een heel bijzondere en waardige wijze opgevolgd. Ik durf te zeggen dat hij zich net zo geliefd heeft gemaakt als Herman Leker. Dankzij André hebben we meer contacten met de PGG Gorinchem en dat stellen we zeer op prijs! Ondanks het feit dat we geen volwaardig lid zijn van de PGG Gorinchem willen we graag op dezelfde voet blijven samenwerken. We hebben tijdelijk geen predikant maar een oplossing is in zicht. Als we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten, wil de kerkenraad een gemeenteavond beleggen en met een voorstel komen. De corona crisis zorgt ervoor dat dit nog even moet wachten. Het afgelopen kerkelijk jaar was een moeilijk jaar. Veel kerkdiensten gingen niet door. De kerkenraad verwachtte een behoorlijk tekort. Maar Ik kan u meedelen dat dit enorm is meegevallen. Onze gemeenteleden hebben door extra giften gezorgd voor een beperkt financieel tekort. Dat is hoopgevend! We zijn een kleine gemeente maar daarin schuilt denk ik ook onze kracht! Ik hoop u weer snel in de kerk te ontmoeten. Bob van der Meulen

Mededelingen