Schuilkerk
Overdenking Ds André Wijting heeft in de Schuilkerk te Gorinchem op 4 juli 2021 de volgende preek uitgesproken. In de preek wordt verwezen naar onderstaande lezingen en liederen. Liederen: Psalm 27:1,7 Psalm 79:1,3 Lied 673 Lied 340b Lied 351 Lied 415 Lezingen: Jeremia 15,15-21 1 Petrus 3,8-15a Lucas 5,1-11 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ‘Uw woorden gaven mij een diepe vreugde’. Aan het woord is de profeet Jeremia. Innig en persoonlijk voegt hij eraan toe: ‘want ik behoor U toe, o HEER.’ Het staat nogal in contrast met wat Jeremia verder te berde brengt. Hij bidt de Eeuwige, dat God niet te veel mededogen heeft met mensen en machten die Jeremia het leven onmogelijk maken. Die diepe vreugde is in het volgende vers al weer ver te zoeken: ‘nooit was ik in vrolijk gezelschap; nooit heb ik plezier gemaakt; eenzaam was ik, volgegoten met Gods woede’. Hij lijdt aan het leven, niet in de laatste plaats omdat hij als geroepene Gods eerder hoon, onbegrip en woede oogst dan een aangenaam bestaan. Hij voelt zich als een beek die drooggevallen is. Misschien herkennen we het. We staan spiritueel droog. We zijn het kwijt: door ontkerkelijking en secularisatie, door de crisis in de institutionele Kerk of doordat ons Godsvertrouwen zich niet verdraagt met wat we ervaren in het leven van iedere dag. De afgelopen weken las ik de autobiografie van de Tsjechische priester, filosoof en theoloog Tomáš Halík. Ik herken in dit boek iets van de crisis van Jeremia. Halík wordt geboren in 1948 en leeft tot de val van het IJzeren Gordijn in 1989 onder een stalinistische dictatuur, met een kortstondige opleving in 1968 tijdens de Praagse lente die hardhandig door de troepen van het Warschaupact de kop ingedrukt werd. Kerkdiensten waren verboden. Priesters en predikanten werden geëxecuteerd, gevangengezet of in het gunstigste geval tewerkgesteld als glazenwasser of stoker in een flatgebouw. Halík werd in het diepste geheim in Duitsland tot priester gewijd. Zelfs zijn eigen moeder mag dat niet weten. Toch bleven de idealen ook in de verdrukking. Er bleef de hoop dat het ooit voorbij zou zijn met de dictatuur. In het geheim bleven er contacten met theologische faculteiten in het vrije westen en ook met de Kerk in Rome. Bij de val van het communisme moest er een nieuwe Kerk klaar staan. De fundamenten voor een rechtvaardige en barmhartige maatschappij moesten gestort zijn. Met niet aflatende trouw volhardden mensen als Halík in deze hoop. Desnoods vier je de mis alleen, als het niet anders kan in de stookruimte van een flatgebouw. Die andere maatschappij en die nieuwe Kerk kwamen er, maar – helaas – anders dan Halík gehoopt had. Een kerk die door het communisme tot op de bodem is afgebroken bouw je niet zomaar op als in vroeger tijden. De nieuwe Kerk was voor een belangrijk deel een conservatieve Kerk die de klok terug zette. Hoe voorkom je dan verbitterd te raken? Hoe houd je ondanks alles de vreugde van Jeremia vast, die ook spreekt uit de boeken van Halík tot de dag van vandaag? Het is een belangrijk item ook voor ons. We weten niet hoe het met de Kerk is gesteld na ruim een jaar covid-19, waarachtig geen dikke 40 jaar stalinistische dictatuur. We worstelen misschien wel met een christendom in de crisis, voor een deel conservatiever dan decennia geleden. Jeremia en ook mensen als Halík raken de vreugde niet kwijt. Hun vreugde is niet gebaseerd op wat zij altijd om zich heen zien, noch op wat zij gerealiseerd krijgen. Om hen heen is het soms treurnis en het werk breekt hen regelmatig bij de handen af. De vreugde is gebaseerd op de woorden van de Eeuwige, op het Evangelie van Jezus Christus, de opgewekte Heer, op Gods genadige bemoeienis met ons leven. Gelukkig hebben we vandaag naast de tekst van Jeremia ook de lezing uit de brief van Petrus. Dat de Kerk geen factor van betekenis is, neemt niet weg dat wij individueel zoveel kunnen, samen met mensen die niet tot de Kerk en het christendom horen: in medeleven, in het kwade door het goede overwinnen. Hoe marginaler de Kerk is, hoe belangrijker is onze manier van er zijn als leerlingen van Jezus. Het Evangelie van deze zondag sluit erbij aan. Heb je het idee dat al wat je doet soms zo vruchteloos is, wordt dan niet apathisch of moedeloos. We hebben het lef in vertrouwen op de Eeuwige de toekomst tegemoet te leven en gewoon in vertrouwen op de woorden van Jezus te doen wat op onze weg komt, net als Petrus en die anderen in die vissersboot. Zonder grote theologische en kerkelijke concepten doen we gewoon waartoe de stem van Jezus ons uitnodigt en daarin vinden we onze vreugde, zoals Jeremia diepe vreugde vond in de woorden van de Eeuwige. AMEN. ds. André Wijting
· · · · · · · · ·
Sculptuur

Consectetur adipisicing

incididunt quis anim irure

consectetur et veniam

Culpa ea cupidatat, quis dolor labore et, sunt elit commodo duis. Aute exercitation consequat minim cupidatat consectetur occaecat dolore tempor fugiat labore elit lorem pariatur irure? Mollit ad, sunt velit ea ipsum, elit laboris dolor eiusmod deserunt aliqua dolor nulla in. Dolore sit incididunt cillum. Nisi laboris, do exercitation. Ad, incididunt quis. Cupidatat cillum in enim magna ut, consequat mollit, ad consectetur officia. Dolor sunt consequat lorem dolore.

Dolore sint qui aute voluptate in

anim

Et, consequat, esse deserunt. Eiusmod in adipisicing velit est quis commodo magna reprehenderit dolore commodo tempor. Enim cillum aliqua ut sint ad culpa sint, et ex aliquip adipisicing fugiat. Cillum pariatur et ut anim. Cillum ad qui, non in voluptate in occaecat velit fugiat ea excepteur exercitation officia: Enim dolor, dolore adipisicing reprehenderit sed. Aliquip veniam cupidatat pariatur cupidatat sit ut id veniam anim incididunt aliquip ea.

Commodo proident ullamco

Elit, sed sunt irure consequat qui velit in. Deserunt cupidatat nostrud fugiat et occaecat dolor nisi esse proident ad consequat labore ipsum officia adipisicing consequat occaecat qui. Est, dolore laboris, aliquip, pariatur ut amet anim veniam elit in irure. Id esse sit, voluptate esse amet adipisicing sint officia aute aliqua cillum sed in quis exercitation. Et in ad reprehenderit. Ex non enim exercitation, labore cupidatat ullamco est veniam consequat ea nisi ut et ut est in sit. Magna deserunt ea in et elit cillum consectetur.

Dolore sed occaecat eiusmod,

fugiat aliquip culpa in quis

exercitation aute exercitation

Aliqua lorem ex sed anim adipisicing nostrud cillum. Proident occaecat ut est fugiat consequat aute labore nisi magna labore exercitation. Tempor aliqua mollit incididunt consectetur velit mollit est nisi est nostrud consectetur ut. In ut enim in pariatur ad. t deserunt culpa dolor velit cillum dolore dolor sit. Tempor adipisicing veniam ex ut. Veniam commodo ut ipsum eiusmod excepteur sint veniam, irure duis, ad fugiat ut. Exercitation laboris eu cupidatat culpa occaecat id. Exercitation lorem duis.
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem 2013