Schuilkerk
Website van de Evangelisch Lutherse Gemeente Gorinchem
Lutherse traditie https://lvdherik.nl/schuilkerk-is-even-groot-als-de-grote-kerk/ 'Lutherse leer en traditie erkend been van de PKN’ Leen van de Herik maakt hiervan een bericht in Kruispunt, periodiek van de Protestantse Gemeente Gorinchem. Abonnementsgegevens op tabblad Kerkenraad,kruispunt. Sola Gratia, uit genade alleen Luther ontdekte bij zijn Bijbelstudie ( Romeinen 1 : 17) iets dat de gelovigen in zijn tijd niet meer wisten: Iedereen wordt uit genade door God aangenomen ( Rom. 3 : 24). Zo wordt iedereen een rechtvaardige, een mens wiens zonden zijn uitgewist. Dit is de blijde boodschap, dit is het Evangelie. Lutheranen geloven in een genadige God, in Gods betrokkenheid bij ieder mens, zoals blijkt in de persoon van Jezus Christus. Luther schrijft dat uit de blijdschap en dankbaarheid die uit dit geloof voortkomen, als vanzelf de goede werken volgen Sola Fide, uit het geloof alleen Door de werking van de Heilige Geest kunnen wij geloven. Geloven is dat je ondanks alle tegenslagen vertrouwt op Gods genade, zoals Jezus ons in zijn wijze van leven heeft laten zien. Het geloven in Gods belofte van genade leren we uit de Bijbel. Sola Scriptura, door/uit de Schift alleen Dit zou eigenlijk ‘Solo Verbo’ moeten zijn, door het Woord alleen. De Bijbel bevat Gods Woord in mensentaal. Het geloof wordt gewekt door het Woord, dat in eerste instantie te ontdekken is in de Bijbel als bron van de relatie tussen God en de mens. Pas als het Bijbelwoord je raakt wordt het voor jou Gods Woord. Je vraagt je dan af: “wat heeft dit woord mij op dit moment te zeggen?” Lutheranen hebben een open visie op de Bijbel. Niet alle uitspraken hebben een even groot gewicht. Zij moeten getoetst worden aan het leven en leren van Jezus Christus. Dit geeft de Lutheraan de nodige vrijheid en het nodige houvast. Fragment uit “Wat is nu eigenlijk die Lutherse traditie” uitgave van de Evangelisch Lutherse Synode. PKN, Protestants Landelijk Dienstencentrum.
Schuilkerk
Lutherse traditie https://lvdherik.nl/schuilkerk-is-even-groot-als-de-grote-kerk/ 'Lutherse leer en traditie erkend been van de PKN’ Leen van de Herik maakt hiervan een bericht in Kruispunt, periodiek van de Protestantse Gemeente Gorinchem. Abonnementsgegevens op tabblad Kerkenraad,kruispunt. Sola Gratia, uit genade alleen Luther ontdekte bij zijn Bijbelstudie ( Romeinen 1 : 17) iets dat de gelovigen in zijn tijd niet meer wisten: Iedereen wordt uit genade door God aangenomen ( Rom. 3 : 24). Zo wordt iedereen een rechtvaardige, een mens wiens zonden zijn uitgewist. Dit is de blijde boodschap, dit is het Evangelie. Lutheranen geloven in een genadige God, in Gods betrokkenheid bij ieder mens, zoals blijkt in de persoon van Jezus Christus. Luther schrijft dat uit de blijdschap en dankbaarheid die uit dit geloof voortkomen, als vanzelf de goede werken volgen Sola Fide, uit het geloof alleen Door de werking van de Heilige Geest kunnen wij geloven. Geloven is dat je ondanks alle tegenslagen vertrouwt op Gods genade, zoals Jezus ons in zijn wijze van leven heeft laten zien. Het geloven in Gods belofte van genade leren we uit de Bijbel. Sola Scriptura, door/uit de Schift alleen Dit zou eigenlijk ‘Solo Verbo’ moeten zijn, door het Woord alleen. De Bijbel bevat Gods Woord in mensentaal. Het geloof wordt gewekt door het Woord, dat in eerste instantie te ontdekken is in de Bijbel als bron van de relatie tussen God en de mens. Pas als het Bijbelwoord je raakt wordt het voor jou Gods Woord. Je vraagt je dan af: “wat heeft dit woord mij op dit moment te zeggen?” Lutheranen hebben een open visie op de Bijbel. Niet alle uitspraken hebben een even groot gewicht. Zij moeten getoetst worden aan het leven en leren van Jezus Christus. Dit geeft de Lutheraan de nodige vrijheid en het nodige houvast. Fragment uit “Wat is nu eigenlijk die Lutherse traditie” uitgave van de Evangelisch Lutherse Synode. PKN, Protestants Landelijk Dienstencentrum.