Schuilkerk

Wie preekt er?

Bij alle diensten is er een kindernevendienst
KERKDIENSTEN IN DE SCHUILKERK
5 september Dhr Bob van der Meulen, 12 september Ds. D Ophoff, Gorinchem Let op: Deze speciale dienst begint op 15.00 uur in verband met de bevestiging van Dirk als onze nieuwe predikant 19 september Geen eigen dienst, zie Johanneskerk 26 september Dr. Andreas Wöhle, Amsterdam 3 oktober Aalmoezenier Pieter Visschers, Eck en Wiel 10 oktober Ds. André Wijting