Schuilkerk

Wie preekt er?

Bij alle diensten is er een kindernevendienst, aanvang dienst 10.00 uur
Voor de tweede keer zijn we met kerst in een lock- down. Het CIO (Kerkelijk Contact in Overheidszaken) adviseert om alleen kerkdiensten te houden als dat strikt noodzakelijk is. De kerkenraad heeft vervolgens besloten om voorlopig alle kerkdiensten in onze Schuilkerk niet door te laten gaan. Dit jaar weer geen kerstnacht dienst en kerstmorgen dienst. En ook de dienst van zondag 09-01-2022 komt te vervallen.
KERKDIENSTEN IN DE SCHUILKERK
Op oudejaarsavond is vanaf 19.00 uur de kerkdienst te bekijken die eerder deze week in de Schuilkerk is opgenomen. De dienst zal op de YouTubekanalen van zowel de Lutherse Gemeente als Dalem/Gorinchem-Oost te zien zijn. Zie: Evangelisch Lutherse Gemeente Gorinchem - YouTube en Protestantse wijkgemeente Dalem Gorinchem-Oost - YouTube. In zijn eindejaarspreek gaat ds. Dirk Ophoff in op het gevoel van chaos dat veel mensen in deze tijd bekruipt. In allerlei opzichten (coronapandemie, klimaatverandering, wereldhandel) beleven we instabiele tijden. Centraal in de overdenking staan Jesaja 45:18- 19, waarin de Heer als Schepper wordt beleden en van Hem gezegd wordt: 'Niet als chaos schiep Hij de aarde'. Het orgel wordt bespeeld door Henny Blom. Elly Teunissen, Dirk Ophoff, Henny Smit en Bob van der Meulen verzorgen de zang.
Schuilkerk

Wie preekt er?

Bij alle diensten is er een kindernevendienst, aanvang dienst 10.00 uur
Aan alle leden en vrienden van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Gorinchem, Voor de tweede keer zijn we met kerst in een lock-down. Het CIO (Kerkelijk Contact in Overheidszaken) adviseert om alleen kerkdiensten te houden als dat strikt noodzakelijk is. De kerkenraad heeft vervolgens besloten om voorlopig alle kerkdiensten in onze Schuilkerk niet door te laten gaan. Dit jaar weer geen kerstnacht dienst en kerstmorgen dienst. En ook de dienst van zondag 09-01-2022 komt te vervallen. Op oudejaarsavond is vanaf 19.00 uur de kerkdienst te bekijken die eerder deze week in de Schuilkerk is opgenomen. De dienst zal op de YouTubekanalen van zowel de Lutherse Gemeente als Dalem/Gorinchem-Oost te zien zijn. Zie: Evangelisch Lutherse Gemeente Gorinchem - YouTube en Protestantse wijkgemeente Dalem Gorinchem-Oost - YouTube. In zijn eindejaarspreek gaat ds. Dirk Ophoff in op het gevoel van chaos dat veel mensen in deze tijd bekruipt. In allerlei opzichten (coronapandemie, klimaatverandering, wereldhandel) beleven we instabiele tijden. Centraal in de overdenking staan Jesaja 45:18-19, waarin de Heer als Schepper wordt beleden en van Hem gezegd wordt: 'Niet als chaos schiep Hij de aarde'. Het orgel wordt bespeeld door Henny Blom. Elly Teunissen, Dirk Ophoff, Henny Smit en Bob van der Meulen verzorgen de zang.