Schuilkerk

Wie preekt er?

Bij alle diensten is er een kindernevendienst, aanvang dienst 10.00 uur
KERKDIENSTEN IN DE SCHUILKERK
Pinksteren Gezamenlijke dienst Oosterlicht, Gorinchem 4 juni ds Pieter Crom, Waddinxveen 11 juni Ds Ole van Dongen, Amsterdam 18 juni Geen eigen dienst, zie Oosterlicht 25 juni Prof, Dr S. Hiebsch, 2 juli Pastor R. Dullaert, Johannesburg, ZA 9 juli t/m 13 augustus, zomerreces, diensten in het Oosterlicht .
Aardbeving Syrië/Turkije: oproep giften noodhulp Lutherse Wereldfederatie Een aardbeving met een kracht van 7.8 in de vroege morgen van 6 februari heeft enorm veel verlies van mensenlevens, menselijk leed en materiële schade veroorzaakt in een groot gebied op de grens van Turkije met Syrië. Meer dan veertig kleinere bevingen en naschokken volgden. Inmiddels zijn er naar schatting meer dan 35000 doden en onnoemelijk veel mensen zonder dak boven hun hoofd. Reddingswerk komt op gang in Turkije, maar ligt aanzienlijk moeilijker in het door oorlog geteisterde Syrië. Er is behoefte aan medische spullen, aan voedsel, water, onderdak en hygiëne spullen. Het is koud, veel mensen slapen in auto’s en op parkeerplaatsen. De situatie voor Noord-West Syrië en de stad Aleppo is nog nijpender. Het gebied en de stad, die al deels in puin ligt door de oorlog in Syrië, zijn moeilijk toegankelijk voor hulpverleners en goederen. De wegen zijn kapot, de verbindingen met Turkije, waar logistiek alles vandaan moet komen, nauwelijks begaanbaar. De Lutherse Wereldfederatie werkt, juist vanwege die oorlog, al jaren samen met lokale partners in Noord- West Syrië en Aleppo. Daarmee is de LWF een van de weinigen die direct toegang heeft tot de getroffen gebieden. Vanuit Syrië is een dringende noodkreet om hulp gedaan. Helaas zijn ook veel hulpverlenende organisaties getroffen doordat werknemers vermist of dood zijn, of omdat hun families getroffen zijn. Partnerorganisaties van de Lutherse Wereldfederatie onderzoekt momenteel wat het meest nodig is en hoe spullen en hulpverleners het beste ter plekke kunnen komen. Uw gemeente, uw diaconie, uw individuele gemeenteleden danwel degenen die zich betrokken voelen en gelieerde instellingen kunnen direct financieel helpen via een bijdrage aan het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending: NL28 INGB 0000 0433 60 tnv Nederlands Luthers Genootschap, onder vermelding van ‘aardbevingsramp Syrië’ (RSIN/ANBI 805955963). Het genootschap zorgt dat uw bijdragen direct op de juiste plek komt bij de LWF en dus in Syrië Met dankbare groet, Praxedis Bouwman, voorzitter NLG Hans Bas Val, penningmeester NLG Steun voor mensen in Oekraïne op de vlucht en in shelters hard nodig Het Nederlands Luthers Genootschap, samen met de Lutherstichting, doet een dringende oproep voor donaties om de kerken en mensen in Oekraïne te ondersteunen. Na de Russische invasie in Oekraïne is steun voor de mensen in Oekraïne die op de vlucht zijn of in shelters zitten, heel hard nodig. Velen zijn verdreven van hun thuis en zoeken elders veiligheid. Er is een enorme behoefte aan primaire levensvoorwaarden: water en eten. Uw donatie aan het Nederlands Luthers Genootschap gaat rechtstreeks naar de Lutherse Wereldfederatie. De LWF coördineert niet alleen de hulp aan kerken en mensen in Oekraïne, maar ook de humanitaire hulp in de buurlanden Polen, Slowakije, Roemenië en Hongarije via de lutherse kerken aldaar voor iedereen die dat nodig heeft. ‘Deze steun is van levensbelang voor alle mensen die een schuilplaats zoeken tegen geweervuur en bombardementen,’ zo zegt secretaris-generaal Anne Burghardt van de LWF. ‘Elke donatie telt.’ De lutherse kerk in Oekraïne en haar diaconale organisaties, evenals die in de buurlanden, bieden hulp waar mogelijk. Pastoraal, psychisch, en heel praktisch. Er worden noodpakketten uitgedeeld, schuilplaatsen geregeld, er wordt basale medische hulp geleverd. De kerken vragen om financiële steun en diplomatieke ondersteuning. In de buurlanden Polen en Hongarije hebben lutherse bisschoppen hun kerkgemeenten opgeroepen om vluchtende mensen uit Oekraïne warm welkom te heten en te helpen waar mogelijk. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL28INGB 0000043360, tnv Nederlands Luthers Genootschap, Woudrichem, onder vermelding van ‘Steun Oekraïne’. Voor meer informatie: Praxedis Bouwman, voorzitter Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending, email praxedisbouwman@praxedisproducties.nl, telefoon: 06-21583982
Schuilkerk

Wie preekt er?

Bij alle diensten is er een kindernevendienst, aanvang dienst 10.00 uur
Pinksteren Gezamenlijke dienst Oosterlicht, Gorinchem 4 juni ds Pieter Crom, Waddinxveen 11 juni Ds Ole van Dongen, Amsterdam 18 juni Geen eigen dienst, zie Oosterlicht 25 juni Prof, Dr S. Hiebsch, 2 juli Pastor R. Dullaert, Johannesburg, ZA 9 juli t/m 13 augustus, zomerreces, diensten in het Oosterlicht
Aardbeving Syrië/Turkije: oproep giften noodhulp Lutherse Wereldfederatie Een aardbeving met een kracht van 7.8 in de vroege morgen van 6 februari heeft enorm veel verlies van mensenlevens, menselijk leed en materiële schade veroorzaakt in een groot gebied op de grens van Turkije met Syrië. Meer dan veertig kleinere bevingen en naschokken volgden. Inmiddels zijn er naar schatting meer dan 35000 doden en onnoemelijk veel mensen zonder dak boven hun hoofd. Reddingswerk komt op gang in Turkije, maar ligt aanzienlijk moeilijker in het door oorlog geteisterde Syrië. Er is behoefte aan medische spullen, aan voedsel, water, onderdak en hygiëne spullen. Het is koud, veel mensen slapen in auto’s en op parkeerplaatsen. De situatie voor Noord-West Syrië en de stad Aleppo is nog nijpender. Het gebied en de stad, die al deels in puin ligt door de oorlog in Syrië, zijn moeilijk toegankelijk voor hulpverleners en goederen. De wegen zijn kapot, de verbindingen met Turkije, waar logistiek alles vandaan moet komen, nauwelijks begaanbaar. De Lutherse Wereldfederatie werkt, juist vanwege die oorlog, al jaren samen met lokale partners in Noord-West Syrië en Aleppo. Daarmee is de LWF een van de weinigen die direct toegang heeft tot de getroffen gebieden. Vanuit Syrië is een dringende noodkreet om hulp gedaan. Helaas zijn ook veel hulpverlenende organisaties getroffen doordat werknemers vermist of dood zijn, of omdat hun families getroffen zijn. Partnerorganisaties van de Lutherse Wereldfederatie onderzoekt momenteel wat het meest nodig is en hoe spullen en hulpverleners het beste ter plekke kunnen komen. Uw gemeente, uw diaconie, uw individuele gemeenteleden danwel degenen die zich betrokken voelen en gelieerde instellingen kunnen direct financieel helpen via een bijdrage aan het Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending: NL28 INGB 0000 0433 60 tnv Nederlands Luthers Genootschap, onder vermelding van ‘aardbevingsramp Syrië’ (RSIN/ANBI 805955963). Het genootschap zorgt dat uw bijdragen direct op de juiste plek komt bij de LWF en dus in Syrië Met dankbare groet, Praxedis Bouwman, voorzitter NLG Hans Bas Val, penningmeester NLG Steun voor mensen in Oekraïne op de vlucht en in shelters hard nodig Het Nederlands Luthers Genootschap, samen met de Lutherstichting, doet een dringende oproep voor donaties om de kerken en mensen in Oekraïne te ondersteunen. Na de Russische invasie in Oekraïne is steun voor de mensen in Oekraïne die op de vlucht zijn of in shelters zitten, heel hard nodig. Velen zijn verdreven van hun thuis en zoeken elders veiligheid. Er is een enorme behoefte aan primaire levensvoorwaarden: water en eten. Uw donatie aan het Nederlands Luthers Genootschap gaat rechtstreeks naar de Lutherse Wereldfederatie. De LWF coördineert niet alleen de hulp aan kerken en mensen in Oekraïne, maar ook de humanitaire hulp in de buurlanden Polen, Slowakije, Roemenië en Hongarije via de lutherse kerken aldaar voor iedereen die dat nodig heeft. ‘Deze steun is van levensbelang voor alle mensen die een schuilplaats zoeken tegen geweervuur en bombardementen,’ zo zegt secretaris- generaal Anne Burghardt van de LWF. ‘Elke donatie telt.’ De lutherse kerk in Oekraïne en haar diaconale organisaties, evenals die in de buurlanden, bieden hulp waar mogelijk. Pastoraal, psychisch, en heel praktisch. Er worden noodpakketten uitgedeeld, schuilplaatsen geregeld, er wordt basale medische hulp geleverd. De kerken vragen om financiële steun en diplomatieke ondersteuning. In de buurlanden Polen en Hongarije hebben lutherse bisschoppen hun kerkgemeenten opgeroepen om vluchtende mensen uit Oekraïne warm welkom te heten en te helpen waar mogelijk. U kunt uw bijdrage overmaken op: NL28INGB 0000043360, tnv Nederlands Luthers Genootschap, Woudrichem, onder vermelding van ‘Steun Oekraïne’. Voor meer informatie: Praxedis Bouwman, voorzitter Nederlands Luthers Genootschap voor In- en Uitwendige Zending, email praxedisbouwman@praxedisproducties.nl, telefoon: 06-21583982
Verklaring van de Lutherse Wereldfederatie De Lutherse Wereldfederatie is diep geschokt door de Russisch militaire aanval op Oekraïne. Het conflict is een gevaarlijke kant opgegaan met verlies van levens, gewonden, vernieling van eigendom, van vluchtende mensen, en enorm hoge spanningen in Oekraïne, in de regio en in heel Europa. Als Christenen zijn we geroepen om boodschappers van vrede te zijn: ‘Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.’ (Matteüs 5:9). Daarom veroordelen wij geweld in iedere verschijningsvorm. We roepen op tot een onmiddellijk staakt het vuren en herstel van de vrede. Alle partijen in dit conflict moeten mensenrechten, internationaal en humanitair recht respecteren. Burgers en burgerlijke infrastructuur moet worden beschermd. We roepen op voor wereldwijde solidariteit met de betrokken mensen in Oekraïne, inclusief zij die op de vlucht zijn en met spoed humanitaire hulp nodig hebben. We roepen regeringen op om grenzen open te houden en zij die vluchten voor de vijandigheden welkom te heten. We roepen op om de kerken in Oekraïne en in de buurlanden die assistentie verlenen te steunen om die hulp, in de vorm van basisbehoeften, bescherming, pastorale en psychische hulp te kunnen bieden. Vrede moet zegevieren. Menselijke waardigheid moet worden verdedigd. Ds. Anne Burghardt, secretaris-generaal van de Lutherse Wereldfederatie