Schuilkerk
De Schuilkerk is het kerkgebouw van de Evangelisch Lutherse Gemeente in Gorinchem. Het heeft een rijke geschiedenis met veel tradities. Zo staat er een zwaan op het dak van de kerk en boven de kerkdeur prijkt de tekst ` Een vaste burg is onze God`, het Lutherlied op basis van psalm 46.In de hal vindt U een afbeelding van Lazarus in Abrahams schoot, een verwijzing naar de naam van de kerk. De voormalige gevelsteen, gemaakt door de Gorcumse beeldhouwer Marcus Ravenswaay (1925-2003), is ontleend aan een uithangbord van het voorliggend huis. Het stelt de gelijkenis voor van de rijke man en de arme Lazarus, die in de schoot van Abraham werd opgenomen ( Lucas 16:22). In de kerkzaal op elke hoek van het blauwe hemeltje ontdekt U de Lutherroos. Een zwart kruis in een rood hart als kern van een witte roos. Daaromheen in een hemelsblauw veld, een gouden ring. Luther verbeeldt in dit symbool zijn geloofsovertuiging Het orgel is in 1859 gebouwd door orgelbouwer W.H. Kam, elders op deze site leest u meer over dit unieke orgel. Historie Na de beeldenstorm in 1572 werden de Gorcumse Rooms-Katholieken verdreven uit de Grote Kerk. Omdat de openbare uitoefening van de katholieke eredienst niet meer was toegestaan, moest men gaan kerken op geheime plaatsen, in de zg. schuilkerken. Een daarvan was een klein huis achter een wat groter huis, in de volksmond “Dit in Abrahams schoot” genaamd. Dit kleine huis was, behalve naar de Langendijk, ook verbonden met ”Het Tinnen Koelvat” een monumentaal pand aan de Molenstraat. Zodoende ontstond er een mogelijke vluchtweg, mocht er een inval komen. Heden ten dage is het nog steeds mogelijk om via de achteruitgang in de Weessteeg te komen. In 1669 werd het huisje uitgebouwd tot een echte, zij het nog steeds geheime, kerk. Het kerkgebouw werd inmiddels gedoogd op voorwaarde dat het gebouw van buitenaf niet op een kerk leek. De reden dus waarom er geen torentje en geen klok te vinden is. Na de scheuring in de RK kerk werd het gebruikt door de Oud-Katholieken. In 1814 werd Gorinchem belegerd door de Pruisische troepen en kreeg het kerkgebouwtje van de Lutheranen aan de Havendijk een voltreffer te verduren. De Oud Katholieken vertrokken naar Dordrecht en verkochten hun schuilkerkje in 1816 aan de Lutheranen. De aanschaf en inrichting van het gebouw was kostbaar, er bleef weinig geld over voor de noodzakelijke, algehele herstel. In 1951 heeft er een grootscheepse restauratie plaatsgevonden en in 1988-1989 is de kerk wederom gerestaureerd. Architectenbureau Mazzola Partners nam het karwei op zich, aannemersbedrijf Huib Phielix zorgde voor de uitvoering. Veel te danken heeft de Lutherse gemeente aan Stichting Stadsherstel, de gemeente Gorinchem en de talloze vrijwilligers. Niet voor niets is dit unieke kerkje op de lijst van Rijksmonumenten terecht gekomen. http://rijksmonumenten.nl/monument/16640/dit-is-in-abrahams-schoot/gorinchem/
“Dit is in Abrahams schoot`
Schuilkerk
De Schuilkerk is het kerkgebouw van de Evangelisch Lutherse Gemeente in Gorinchem. Het heeft een rijke geschiedenis met veel tradities. Zo staat er een zwaan op het dak van de kerk en boven de kerkdeur prijkt de tekst ` Een vaste burg is onze God`, het Lutherlied op basis van psalm 46.In de hal vindt U een afbeelding van Lazarus in Abrahams schoot, een verwijzing naar de naam van de kerk. De voormalige gevelsteen, gemaakt door de Gorcumse beeldhouwer Marcus Ravenswaay (1925-2003), is ontleend aan een uithangbord van het voorliggend huis. Het stelt de gelijkenis voor van de rijke man en de arme Lazarus, die in de schoot van Abraham werd opgenomen ( Lucas 16:22). In de kerkzaal op elke hoek van het blauwe hemeltje ontdekt U de Lutherroos. Een zwart kruis in een rood hart als kern van een witte roos. Daaromheen in een hemelsblauw veld, een gouden ring. Luther verbeeldt in dit symbool zijn geloofsovertuiging Het orgel is in 1859 gebouwd door orgelbouwer W.H. Kam, elders op deze site leest u meer over dit unieke orgel.
Historie Na de beeldenstorm in 1572 werden de Gorcumse Rooms- Katholieken verdreven uit de Grote Kerk. Omdat de openbare uitoefening van de katholieke eredienst niet meer was toegestaan, moest men gaan kerken op geheime plaatsen, in de zg. schuilkerken. Een daarvan was een klein huis achter een wat groter huis, in de volksmond “Dit in Abrahams schoot” genaamd. Dit kleine huis was, behalve naar de Langendijk, ook verbonden met ”Het Tinnen Koelvat” een monumentaal pand aan de Molenstraat. Zodoende ontstond er een mogelijke vluchtweg, mocht er een inval komen. Heden ten dage is het nog steeds mogelijk om via de achteruitgang in de Weessteeg te komen. In 1669 werd het huisje uitgebouwd tot een echte, zij het nog steeds geheime, kerk. Het kerkgebouw werd inmiddels gedoogd op voorwaarde dat het gebouw van buitenaf niet op een kerk leek. De reden dus waarom er geen torentje en geen klok te vinden is. Na de scheuring in de RK kerk werd het gebruikt door de Oud-Katholieken. In 1814 werd Gorinchem belegerd door de Pruisische troepen en kreeg het kerkgebouwtje van de Lutheranen aan de Havendijk een voltreffer te verduren. De Oud Katholieken vertrokken naar Dordrecht en verkochten hun schuilkerkje in 1816 aan de Lutheranen. De aanschaf en inrichting van het gebouw was kostbaar, er bleef weinig geld over voor de noodzakelijke, algehele herstel. In 1951 heeft er een grootscheepse restauratie plaatsgevonden en in 1988-1989 is de kerk wederom gerestaureerd. Architectenbureau Mazzola Partners nam het karwei op zich, aannemersbedrijf Huib Phielix zorgde voor de uitvoering. Veel te danken heeft de Lutherse gemeente aan Stichting Stadsherstel, de gemeente Gorinchem en de talloze vrijwilligers. Niet voor niets is dit unieke kerkje op de lijst van rijksmonumenten terecht gekomen. http://rijksmonumenten.nl/monument/16640/dit-is-in- abrahams-schoot/gorinchem/