Schuilkerk
- Overdenking - Verrassend - In de aanloop naar het kerstverhaal en met kerst zelf buitelen de verrassingen over elkaar heen. De evangelist Lucas begint zijn vertelling met de oude priester Zacharias. Die wordt volkomen overrompeld door de verschijning van de engel Gabriël en de boodschap die de engel overbrengt. Zelfs zo dat hij aanvankelijk niet kan geloven wat de engel zegt. Daarna is het Maria die verrast wordt door een bezoek van Gabriël. Ook zij weet niet wat haar overkomt. ‘Hoe zal dit gebeuren?’ vraagt ze. Vervolgens is het Maria die zelf voor een verrassing zorgt door bij haar familielid Elisabeth op bezoek te gaan. Ook Jozef wordt verrast als Maria zwanger blijkt te zijn. Het verwart hem en hij heeft een droom nodig om te ontdekken hoe hij met de situatie om moet gaan. En tenslotte zijn het herders die verrast worden. In het donker van de nacht worden zij totaal overvallen door een hemels licht. Advent en kerst: het is een verhaal vol verrassingen. In al die verrassingen licht iets op van de betekenis van kerst: het is God die zijn wereld verrast met de geboorte van zijn Zoon. Juist in dat verrassende zie je zijn genade oplichten. Hier is niet bepalend wat logisch is of redelijk of waar mensen recht op hebben. In de verrassing gaat het om het ongedachte en onverdiende. God laat in het kerstgebeuren zien wie Hij voor ons wil zijn: degene die ons verrast en verblijdt. Niets is dodelijker voor ons geloof dan dat de verrassing eruit weg zou vallen. Dat we het allemaal heel vanzelfsprekend zouden gaan vinden. Een systeem van waarheden die ons niet meer raken. Onze relatie met God verschilt daarin niet van die met mensen. Het mooie van menselijk contact is immers ook dat we elkaar weten te verrassen. Met onverwachte aandacht, een vriendelijk gebaar, een bijzondere opmerking, een glimlach, een aanmoediging, een kaartje, een cadeautje. Een kleine verrassing kan onze hele dag goed maken. Advent kan een oefening zijn in je laten verrassen en voor verrassingen zorgen. Je laten verrassen heeft te maken met een houding van openheid, eenvoud en verwondering. Voor verrassingen zorgen vraagt om creativiteit, soms een beetje lef en vooral veel liefde. Met het vieren van advent en kerst worden we erbij bepaald dat genade de grondtoon van ons leven mag zijn. Net als Elisabeth en Maria mogen we die genade ontvangen, om haar op onze beurt ook weer door te geven. Dat kan op tal van manieren. Laten we doen wat bij ons past en eraan meehelpen dat het verrassende licht van kerst overal gaat stralen. - Ds Dirk Ophoff
Schuilkerk
VAN DE DOMINEE

Overdenking -

Verrassend

In de aanloop naar het kerstverhaal en met kerst zelf buitelen de verrassingen over elkaar heen. De evangelist Lucas begint zijn vertelling met de oude priester Zacharias. Die wordt volkomen overrompeld door de verschijning van de engel Gabriël en de boodschap die de engel overbrengt. Zelfs zo dat hij aanvankelijk niet kan geloven wat de engel zegt. Daarna is het Maria die verrast wordt door een bezoek van Gabriël. Ook zij weet niet wat haar overkomt. ‘Hoe zal dit gebeuren?’ vraagt ze. Vervolgens is het Maria die zelf voor een verrassing zorgt door bij haar familielid Elisabeth op bezoek te gaan. Ook Jozef wordt verrast als Maria zwanger blijkt te zijn. Het verwart hem en hij heeft een droom nodig om te ontdekken hoe hij met de situatie om moet gaan. En tenslotte zijn het herders die verrast worden. In het donker van de nacht worden zij totaal overvallen door een hemels licht. Advent en kerst: het is een verhaal vol verrassingen. In al die verrassingen licht iets op van de betekenis van kerst: het is God die zijn wereld verrast met de geboorte van zijn Zoon. Juist in dat verrassende zie je zijn genade oplichten. Hier is niet bepalend wat logisch is of redelijk of waar mensen recht op hebben. In de verrassing gaat het om het ongedachte en onverdiende. God laat in het kerstgebeuren zien wie Hij voor ons wil zijn: degene die ons verrast en verblijdt. Niets is dodelijker voor ons geloof dan dat de verrassing eruit weg zou vallen. Dat we het allemaal heel vanzelfsprekend zouden gaan vinden. Een systeem van waarheden die ons niet meer raken. Onze relatie met God verschilt daarin niet van die met mensen. Het mooie van menselijk contact is immers ook dat we elkaar weten te verrassen. Met onverwachte aandacht, een vriendelijk gebaar, een bijzondere opmerking, een glimlach, een aanmoediging, een kaartje, een cadeautje. Een kleine verrassing kan onze hele dag goed maken. Advent kan een oefening zijn in je laten verrassen en voor verrassingen zorgen. Je laten verrassen heeft te maken met een houding van openheid, eenvoud en verwondering. Voor verrassingen zorgen vraagt om creativiteit, soms een beetje lef en vooral veel liefde. Met het vieren van advent en kerst worden we erbij bepaald dat genade de grondtoon van ons leven mag zijn. Net als Elisabeth en Maria mogen we die genade ontvangen, om haar op onze beurt ook weer door te geven. Dat kan op tal van manieren. Laten we doen wat bij ons past en eraan meehelpen dat het verrassende licht van kerst overal gaat stralen. Ds Dirk Ophoff