Schuilkerk

Verslag Kerkenraad

De Algoede zegene u en allen die u lief zijn. De kerkenraad. Als inspiratie kijkt en luistert U naar het fenomenale “ Erbarme dich” uit de Mattheus Passion www.youtube.com/watch?v=BBeXF_lnj_M
Bezetting kerkenraad Zoals wellicht bekend heeft Wilna van Drongelen aangegeven dat zij wil terugtreden als kerkenraadslid. Wij als kerkenraad zijn gelukkig dat haar opvolger zich al heeft gemeld. Maaike Versteeg – van Drongelen zal haar gaan opvolgen. Zij zal op 11 september 2022 toetreden tot de kerkenraad. Bob geeft aan te willen stoppen als voorzitter van de Kerkenraad. Hij wil minder verantwoordelijkheid. Wel wil hij graag als kerkenraadslid actief blijven. Wij zijn op dit moment nog in gesprek over de taken die overgedragen moeten worden en houden u op de hoogte van de voortgang. Jaarcijfers De jaarcijfers worden officieel vastgesteld. Door Hans Bas Val, die bij dit onderdeel aanwezig is, wordt een toelichting gegeven. Het komt erop neer, dat het financieel een goed jaar is geweest. Dit komt door de relatief lage lasten door de tijdelijke predikantsvacature. Verder hebben de collectes en bijdragen vanuit de gemeente zich goed gehouden. Zeker in vergelijking met andere gemeentes is de financiële inbreng van de eigen gemeente hoog! Onderhoud Kerk Het onderhoud van ons kerkgebouw en het orgel blijft een punt van zorg. De tweede fase van de reparatie van het orgel door Pels & van Leeuwen is inmiddels in gang gezet en afgerond. De ventilatie, bij het orgel en van het gebouw, blijft ons bezighouden. Inmiddels heeft Bert een afspraak gehad met iemand van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed om hier nog eens naar te kijken. Naar het lijkt hoeven wij hier geen voorzieningen voor te treffen. Ook doet de kerkenraad momenteel nog onderzoek naar het uitbreiden van de geluidsinstallatie en de mogelijke aanschaf / lenen van een extra microfoon voor de kerkdiensten. We onderzoeken hierbij of dit zou kunnen helpen voor iedereen om de lezingen beter te kunnen verstaan en zullen de kosten hiervan onderzoeken. Kerkradendag Op zaterdag, 9 april, zijn Bob en Henny aanwezig geweest op de kerkradendag in de Lutherse kerk in Utrecht. Daar is aan de hand van verschillende werkvormen gebrainstormd over de toekomst van de lutherse gemeenschap in Nederland. Dit aan de hand van een visienota onder de titel Duurzaam Luthers Nederland, Voor de wind zeilen. Globaal gezegd is het de bedoeling te komen tot één Lutherse gemeente met verschillende vindplekken en een landelijke ondersteuning qua financiën en kerkbeheer. Er waren een liturgische dagopening en dagsluiting, plenaire discussies, verschillende workshops, een gezamenlijke lunch en onderlinge tweegesprekken tussen kerkenraadsleden van verschillende gemeentes. Deze dag heeft volgens Bob en Henny nog weinig concreets opgeleverd. Komende periode Uiteraard komen ook de kerkdiensten en verdere kerkelijke activiteiten aan de orde. De kindernevendiensten zullen hervat worden, er zijn inmiddels nieuwe dienstroosters gemaakt, inclusief een hapje en drankje na de laatste dienst voor de zomerstop! De kloosterreis van begin september gaat door. In augustus zullen er weer een viertal orgelconcertjes plaatsvinden op de zaterdagmiddag van 16.15 tot 17.00 uur. Deze worden georganiseerd door Bert Walhain en Nico Blom.
Schuilkerk
Bezetting kerkenraad Zoals wellicht bekend heeft Wilna van Drongelen aangegeven dat zij wil terugtreden als kerkenraadslid. Wij als kerkenraad zijn gelukkig dat haar opvolger zich al heeft gemeld. Maaike Versteeg – van Drongelen zal haar gaan opvolgen. Zij zal op 11 september 2022 toetreden tot de kerkenraad. Bob geeft aan te willen stoppen als voorzitter van de Kerkenraad. Hij wil minder verantwoordelijkheid. Wel wil hij graag als kerkenraadslid actief blijven. Wij zijn op dit moment nog in gesprek over de taken die overgedragen moeten worden en houden u op de hoogte van de voortgang. Jaarcijfers De jaarcijfers worden officieel vastgesteld. Door Hans Bas Val, die bij dit onderdeel aanwezig is, wordt een toelichting gegeven. Het komt erop neer, dat het financieel een goed jaar is geweest. Dit komt door de relatief lage lasten door de tijdelijke predikantsvacature. Verder hebben de collectes en bijdragen vanuit de gemeente zich goed gehouden. Zeker in vergelijking met andere gemeentes is de financiële inbreng van de eigen gemeente hoog! Onderhoud Kerk Het onderhoud van ons kerkgebouw en het orgel blijft een punt van zorg. De tweede fase van de reparatie van het orgel door Pels & van Leeuwen is inmiddels in gang gezet en afgerond. De ventilatie, bij het orgel en van het gebouw, blijft ons bezighouden. Inmiddels heeft Bert een afspraak gehad met iemand van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed om hier nog eens naar te kijken. Naar het lijkt hoeven wij hier geen voorzieningen voor te treffen. Ook doet de kerkenraad momenteel nog onderzoek naar het uitbreiden van de geluidsinstallatie en de mogelijke aanschaf / lenen van een extra microfoon voor de kerkdiensten. We onderzoeken hierbij of dit zou kunnen helpen voor iedereen om de lezingen beter te kunnen verstaan en zullen de kosten hiervan onderzoeken. Kerkradendag Op zaterdag, 9 april, zijn Bob en Henny aanwezig geweest op de kerkradendag in de Lutherse kerk in Utrecht. Daar is aan de hand van verschillende werkvormen gebrainstormd over de toekomst van de lutherse gemeenschap in Nederland. Dit aan de hand van een visienota onder de titel Duurzaam Luthers Nederland, Voor de wind zeilen. Globaal gezegd is het de bedoeling te komen tot één Lutherse gemeente met verschillende vindplekken en een landelijke ondersteuning qua financiën en kerkbeheer. Er waren een liturgische dagopening en dagsluiting, plenaire discussies, verschillende workshops, een gezamenlijke lunch en onderlinge tweegesprekken tussen kerkenraadsleden van verschillende gemeentes. Deze dag heeft volgens Bob en Henny nog weinig concreets opgeleverd. Komende periode Uiteraard komen ook de kerkdiensten en verdere kerkelijke activiteiten aan de orde. De kindernevendiensten zullen hervat worden, er zijn inmiddels nieuwe dienstroosters gemaakt, inclusief een hapje en drankje na de laatste dienst voor de zomerstop! De kloosterreis van begin september gaat door. In augustus zullen er weer een viertal orgelconcertjes plaatsvinden op de zaterdagmiddag van 16.15 tot 17.00 uur. Deze worden georganiseerd door Bert Walhain en Nico Blom. De Algoede zegene u en allen die u lief zijn. De kerkenraad. Als inspiratie kijkt en luistert U naar het fenomenale “ Erbarme dich” uit de Mattheus Passion www.youtube.com/watch?v=BBeXF_lnj_M
Verslag Kerkenraad