Schuilkerk

Verslag Kerkenraad

De Algoede zegene u en allen die u lief zijn. Als inspiratie kijkt en luistert U naar het fenomenale “ Erbarme dich” uit de Mattheus Passion www.youtube.com/watch?v=BBeXF_lnj_M

Bericht van de Kerkenraad

Het is al enige tijd geleden, dat u de Nieuwsbrief ontving met bericht van de Kerkenraad. Inmiddels is er veel gebeurd en staat er nog veel te gebeuren. Belangrijk nieuws is, dat Bob van der Meulen het voorzitterschap heeft overgedragen aan Bert Walhain, medekerkenraadslid. De Kerkenraad heeft in haar vergadering van 14 november j.l. gaarne ingestemd met de benoeming van Bert Walhain tot voorzitter. Dit betekent niet, dat Bob ons gaat verlaten. Hij blijft als lid van de Kerkenraad het preekrooster maken, het contact met voorgangers onderhouden en daarover de wekelijkse e-mail verzorgen. Wij zijn erg blij, dat Bob dit wil blijven doen, want het is een behoorlijke klus. Bert voert dan de overige voorzitterstaken uit, waarbij hij altijd een beroep kan doen op de overige kerkenraadsleden. Met zijn allen proberen wij als één team zo goed mogelijk de gemeente te leiden. Vermeldenswaard is ook het kloosterweekend op 2 en 3 september in Egmond-Binnen, waar wij met vijf personen uit de gemeente aanwezig waren. Elders in deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. Een bijzondere dienst was er ook op zondag, 6 november, toen wij met onze eigen predikant Dirk Ophoff Allerzielen of Eeuwigheidszondag vierden. Aan deze dienst met Heilig Avondmaal werkte ook de cantorij onder leiding van Henny Blom mee. Er werden o.a. delen uit de mis Ein Deutsches Hochamt gezongen en The lord is my shepherd van John Rutter. Nico Blom bespeelde het orgel. Wat betreft ons kerkgebouw blijft de verwarming een punt van zorg. Ook wij worden zwaar getroffen door de energiecrisis en proberen de kosten in de hand te houden. Voor kerkelijk gebruik houden wij de thermostaat laag en zinnen we op middelen om het toch draaglijk te houden. In een tweede microfoon is gelukkig inmiddels voorzien. Er zal nog een standaard worden aangeschaft. Misschien minder bij u bekend, maar ons kerkgebouw wordt ook - weer – regelmatig gebruikt resp. verhuurd voor andere activiteiten. Zo hebben in de maand september drie huwelijken plaatsgevonden, twee kerkelijke inzegeningen en één burgerlijke voltrekking. Ons gebouw leent zich hier uitstekend voor. Dus zegt het voort. Op 10 september was de kerk opengesteld voor Open Monumentendag, zoals dit eigenlijk al jaren gebeurt. De kerkenraad is blij, dat een aantal gemeenteleden hier hun medewerking aan verleend hebben. Ieder jaar is het weer leuk de spontane reacties te horen van mensen, die onze Schuilkerk voor het eerst bezoeken. Nico Blom heeft daarbij het orgel bespeeld. Onlangs heeft ook een tv-opname van het Gorcums Boys Choir in de kerk plaatsgevonden, een hele onderneming. De komende maanden zitten er nog een aantal concerten in de pijplijn. Als u dit leest zitten we al volop in de advents- en kersttijd. Op kerstavond zal een kerstnachtdienst plaatsvinden en op Eerste Kerstdag een feestelijke gezinsdienst. De Kerkenraad wenst u een gezegende Kerst toe. Namens de Kerkenraad, Henny Smit Wisseling van de wacht In de afgelopen periode is de samenstelling van de kerkenraad gewijzigd. Wilna van Drongelen heeft afscheid genomen als diaken en is opgevolgd door haar dochter, Maaike Versteeg. Haar man, Jan Willem Versteeg, is nu officieel kerkrentmeester geworden. In het verzorgen van de ledenadministratie vervulde hij al een taak die daar goed bij past. De wisseling van de wacht vond officieel plaats in een bijzondere kerkdienst op 11 september j.l. Wilna heeft 24 jaar lang in de kerkenraad gezeten. Er was dus alle reden voor Bob van der Meulen als voorzitter van de kerkenraad om haar in het zonnetje te zetten. Hij roemde de geweldige accuratesse van Wilna en beschreef haar als iemand die altijd overal aan dacht en een goed geheugen had voor hoe dingen in het verleden geregeld waren. Samen met Hans Bas Val die de jaarrekening van de kerk opstelt vormde Wilna het financiële brein van de kerkenraad. Ze was voorzichtig met geld uitgeven, in het besef dat het door een relatief kleine groep mensen opgebracht moet worden. Daarnaast was zij degene die namens de kerkenraad alle gemeenteleden altijd een kaart voor hun verjaardag stuurde. Ze was een kei in de catering bij brunches en andere bijzondere gelegenheden. En last but not least: Wilna hielp de predikanten bij het aantrekken van de mooie maar ook enigszins ingewikkelde liturgische gewaden. Er zal nog wel eens een beroep op haar gedaan worden en gelukkig heeft ze laten weten dat dat mag. Voor mij persoonlijk was het wel even wennen om te ontdekken dat zulke lange ambtstermijnen in de Lutherse kerkenraad gangbaar zijn. Of moet ik zeggen: gangbaar waren? Want zo heel veel oudgedienden zitten er inmiddels niet meer in de kerkenraad. En ik kan mij voorstellen dat het iets is wat past bij een bepaalde generatie. Of de nieuwe lichting aan vergelijkbare termijnen denkt, is zeer de vraag. Al denk ik van Wilna ook niet dat ze destijds gedacht heeft: dit ga ik 24 jaar doen. Voor de kleine Lutherse gemeente geldt in elk geval dat het werk, waaronder het kerkenraadswerk, door een beperkte groep mensen gedaan moet worden. En dat je dus niet zomaar vervangers hebt klaarstaan die het van je willen overnemen. Wat dat betreft zijn we heel blij en dankbaar dat Maaike bereid gevonden werd om diaken te worden. Uiteraard mag zij op haar eigen manier invulling geven aan het ambt en zo nodig kunnen de taken op een andere manier verdeeld worden. Ten aanzien van de financiële zaken komt daar bovendien de versterking bij van Jan Willem. Het belangrijkste is dat er voldoende mensen zijn die zorg willen dragen voor het werk in en voor de Lutherse gemeente. Dat stemt dankbaar en hoopvol. Op 11 september hebben we dat mogen vieren. Ds. Dirk Ophoff
Schuilkerk

Bericht van de Kerkenraad

Het is al enige tijd geleden, dat u de Nieuwsbrief ontving met bericht van de Kerkenraad. Inmiddels is er veel gebeurd en staat er nog veel te gebeuren. Belangrijk nieuws is, dat Bob van der Meulen het voorzitterschap heeft overgedragen aan Bert Walhain, medekerkenraadslid. De Kerkenraad heeft in haar vergadering van 14 november j.l. gaarne ingestemd met de benoeming van Bert Walhain tot voorzitter. Dit betekent niet, dat Bob ons gaat verlaten. Hij blijft als lid van de Kerkenraad het preekrooster maken, het contact met voorgangers onderhouden en daarover de wekelijkse e-mail verzorgen. Wij zijn erg blij, dat Bob dit wil blijven doen, want het is een behoorlijke klus. Bert voert dan de overige voorzitterstaken uit, waarbij hij altijd een beroep kan doen op de overige kerkenraadsleden. Met zijn allen proberen wij als één team zo goed mogelijk de gemeente te leiden. Vermeldenswaard is ook het kloosterweekend op 2 en 3 september in Egmond-Binnen, waar wij met vijf personen uit de gemeente aanwezig waren. Elders in deze nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. Een bijzondere dienst was er ook op zondag, 6 november, toen wij met onze eigen predikant Dirk Ophoff Allerzielen of Eeuwigheidszondag vierden. Aan deze dienst met Heilig Avondmaal werkte ook de cantorij onder leiding van Henny Blom mee. Er werden o.a. delen uit de mis Ein Deutsches Hochamt gezongen en The lord is my shepherd van John Rutter. Nico Blom bespeelde het orgel. Wat betreft ons kerkgebouw blijft de verwarming een punt van zorg. Ook wij worden zwaar getroffen door de energiecrisis en proberen de kosten in de hand te houden. Voor kerkelijk gebruik houden wij de thermostaat laag en zinnen we op middelen om het toch draaglijk te houden. In een tweede microfoon is gelukkig inmiddels voorzien. Er zal nog een standaard worden aangeschaft. Misschien minder bij u bekend, maar ons kerkgebouw wordt ook - weer – regelmatig gebruikt resp. verhuurd voor andere activiteiten. Zo hebben in de maand september drie huwelijken plaatsgevonden, twee kerkelijke inzegeningen en één burgerlijke voltrekking. Ons gebouw leent zich hier uitstekend voor. Dus zegt het voort. Op 10 september was de kerk opengesteld voor Open Monumentendag, zoals dit eigenlijk al jaren gebeurt. De kerkenraad is blij, dat een aantal gemeenteleden hier hun medewerking aan verleend hebben. Ieder jaar is het weer leuk de spontane reacties te horen van mensen, die onze Schuilkerk voor het eerst bezoeken. Nico Blom heeft daarbij het orgel bespeeld. Onlangs heeft ook een tv-opname van het Gorcums Boys Choir in de kerk plaatsgevonden, een hele onderneming. De komende maanden zitten er nog een aantal concerten in de pijplijn. Als u dit leest zitten we al volop in de advents- en kersttijd. Op kerstavond zal een kerstnachtdienst plaatsvinden en op Eerste Kerstdag een feestelijke gezinsdienst. De Kerkenraad wenst u een gezegende Kerst toe. Namens de Kerkenraad, Henny Smit

Wisseling van de wacht

In de afgelopen periode is de samenstelling van de kerkenraad gewijzigd. Wilna van Drongelen heeft afscheid genomen als diaken en is opgevolgd door haar dochter, Maaike Versteeg. Haar man, Jan Willem Versteeg, is nu officieel kerkrentmeester geworden. In het verzorgen van de ledenadministratie vervulde hij al een taak die daar goed bij past. De wisseling van de wacht vond officieel plaats in een bijzondere kerkdienst op 11 september j.l. Wilna heeft 24 jaar lang in de kerkenraad gezeten. Er was dus alle reden voor Bob van der Meulen als voorzitter van de kerkenraad om haar in het zonnetje te zetten. Hij roemde de geweldige accuratesse van Wilna en beschreef haar als iemand die altijd overal aan dacht en een goed geheugen had voor hoe dingen in het verleden geregeld waren. Samen met Hans Bas Val die de jaarrekening van de kerk opstelt vormde Wilna het financiële brein van de kerkenraad. Ze was voorzichtig met geld uitgeven, in het besef dat het door een relatief kleine groep mensen opgebracht moet worden. Daarnaast was zij degene die namens de kerkenraad alle gemeenteleden altijd een kaart voor hun verjaardag stuurde. Ze was een kei in de catering bij brunches en andere bijzondere gelegenheden. En last but not least: Wilna hielp de predikanten bij het aantrekken van de mooie maar ook enigszins ingewikkelde liturgische gewaden. Er zal nog wel eens een beroep op haar gedaan worden en gelukkig heeft ze laten weten dat dat mag. Voor mij persoonlijk was het wel even wennen om te ontdekken dat zulke lange ambtstermijnen in de Lutherse kerkenraad gangbaar zijn. Of moet ik zeggen: gangbaar waren? Want zo heel veel oudgedienden zitten er inmiddels niet meer in de kerkenraad. En ik kan mij voorstellen dat het iets is wat past bij een bepaalde generatie. Of de nieuwe lichting aan vergelijkbare termijnen denkt, is zeer de vraag. Al denk ik van Wilna ook niet dat ze destijds gedacht heeft: dit ga ik 24 jaar doen. Voor de kleine Lutherse gemeente geldt in elk geval dat het werk, waaronder het kerkenraadswerk, door een beperkte groep mensen gedaan moet worden. En dat je dus niet zomaar vervangers hebt klaarstaan die het van je willen overnemen. Wat dat betreft zijn we heel blij en dankbaar dat Maaike bereid gevonden werd om diaken te worden. Uiteraard mag zij op haar eigen manier invulling geven aan het ambt en zo nodig kunnen de taken op een andere manier verdeeld worden. Ten aanzien van de financiële zaken komt daar bovendien de versterking bij van Jan Willem. Het belangrijkste is dat er voldoende mensen zijn die zorg willen dragen voor het werk in en voor de Lutherse gemeente. Dat stemt dankbaar en hoopvol. Op 11 september hebben we dat mogen vieren. Ds. Dirk Ophoff De Algoede zegene u en allen die u lief zijn. De kerkenraad. Als inspiratie kijkt en luistert U naar het fenomenale “ Erbarme dich” uit de Mattheus Passion www.youtube.com/watch?v=BBeXF_lnj_M
Verslag Kerkenraad