Schuilkerk

Verslag Kerkenraad

De Algoede zegene u en allen die u lief zijn. De kerkenraad. Als inspiratie kijkt en luistert U naar het fenomenale “ Erbarme dich” uit de Mattheus Passion www.youtube.com/watch?v=BBeXF_lnj_M
Op 15 november 2021 heeft de kerkenraad vergaderd in de kerk, nog op 1,5 meter afstand van elkaar. Wat betreft het orgel is door orgelbouwer Pels en van Leeuwen toegezegd, dat de tweede reparatie zal plaatsvinden in het voorjaar. De fondsenwerving heeft inmiddels geresulteerd in een eerste gift van €5.000. Er zullen nog heel wat meer fondsen moeten worden aangeschreven, wat een hele klus is, omdat ieder fonds zijn eigen formulieren gebruikt en andere voorwaarden stelt. Over een betere ventilatie bij het orgel is contact opgenomen met de firma Zillig. Deze adviseert een mechanische ventilatie met een sensor. Bert zal hierover contact opnemen met Pels en van Leeuwen. Wat betreft ventilatie van het hele gebouw zullen we ons vooralsnog behelpen met deuren openzetten en afstand houden met een beroep op ieders verantwoordelijkheid. Het overleg met de PGG (de Protestantse Gemeente Gorinchem) over de salariëring van Dirk Ophoff is inmiddels afgerond, de overeenkomst staat voor 3 jaar vast en zal binnenkort schriftelijk worden vastgelegd. Omdat onze nieuwe predikant minder diensten inzetbaar is dan André Wijting zal gekeken moeten worden naar mogelijkheden om dit financieel op te vangen. In onze jaarlijkse brief aan de gemeente zullen wij als gebruikelijk de gemeente om een (extra) bijdrage vragen. Aan de orde komen de zittingsduur en inzetbaarheid van de kerkenraad. Zoals bekend hanteren wij een te lange zittingsduur dan kerkrechtelijk is toegestaan. Wilna geeft aan na 23 jaar wel eens te willen stoppen. Het is ook goed, als er regelmatig nieuw bloed in de kerkenraad komt. We blijven op zoek naar nieuwe ambtsdragers.Wat betreft het secretariaat beheert Henny Smit momenteel e-mail en postadres. Kerkdiensten en corona. Wij houden ons aan de regels van de overheid en de PKN. Regelmatig ontvangen wij hierover bericht via de classis. Vooralsnog laten wij voor de dienst van 12 december het avondmaal vervallen en medewerking van de cantorij doorgaan. (Inmiddels is dit alweer achterhaald en oefent en werkt ook de cantorij niet meer mee). Helaas wordt de kerstbrunch ook geschrapt. Brainstorm Schuilkerk. Aan het plan om met Pieter Visschers, Klaas Touwen en Dirk Ophoff te brainstormen over de toekomst van onze kleine Schuilkerkgemeente zal uitvoering worden gegeven. Bob zal proberen een datum te prikken en ook Bert Walhain, Michel Stasse en Renate van Maaren willen meedenken. Bert heeft informatie ingewonnen over de aanschaf van een tweede microfoon. Dit is nogal prijzig. De kerkenraad ziet hier van af, omdat in de praktijk is gebleken, dat het ook zonder tweede microfoon goed te doen is. De volgende vergadering wordt vastgesteld op maandag, 31 januari. Henny Smit, secretaris
Schuilkerk
Op 15 november 2021 heeft de kerkenraad vergaderd in de kerk, nog op 1,5 meter afstand van elkaar. Wat betreft het orgel is door orgelbouwer Pels en van Leeuwen toegezegd, dat de tweede reparatie zal plaatsvinden in het voorjaar. De fondsenwerving heeft inmiddels geresulteerd in een eerste gift van €5.000. Er zullen nog heel wat meer fondsen moeten worden aangeschreven, wat een hele klus is, omdat ieder fonds zijn eigen formulieren gebruikt en andere voorwaarden stelt. Over een betere ventilatie bij het orgel is contact opgenomen met de firma Zillig. Deze adviseert een mechanische ventilatie met een sensor. Bert zal hierover contact opnemen met Pels en van Leeuwen. Wat betreft ventilatie van het hele gebouw zullen we ons vooralsnog behelpen met deuren openzetten en afstand houden met een beroep op ieders verantwoordelijkheid. Het overleg met de PGG (de Protestantse Gemeente Gorinchem) over de salariëring van Dirk Ophoff is inmiddels afgerond, de overeenkomst staat voor 3 jaar vast en zal binnenkort schriftelijk worden vastgelegd. Omdat onze nieuwe predikant minder diensten inzetbaar is dan André Wijting zal gekeken moeten worden naar mogelijkheden om dit financieel op te vangen. In onze jaarlijkse brief aan de gemeente zullen wij als gebruikelijk de gemeente om een (extra) bijdrage vragen. Aan de orde komen de zittingsduur en inzetbaarheid van de kerkenraad. Zoals bekend hanteren wij een te lange zittingsduur dan kerkrechtelijk is toegestaan. Wilna geeft aan na 23 jaar wel eens te willen stoppen. Het is ook goed, als er regelmatig nieuw bloed in de kerkenraad komt. We blijven op zoek naar nieuwe ambtsdragers.Wat betreft het secretariaat beheert Henny Smit momenteel e-mail en postadres. Kerkdiensten en corona. Wij houden ons aan de regels van de overheid en de PKN. Regelmatig ontvangen wij hierover bericht via de classis. Vooralsnog laten wij voor de dienst van 12 december het avondmaal vervallen en medewerking van de cantorij doorgaan. (Inmiddels is dit alweer achterhaald en oefent en werkt ook de cantorij niet meer mee). Helaas wordt de kerstbrunch ook geschrapt. Brainstorm Schuilkerk. Aan het plan om met Pieter Visschers, Klaas Touwen en Dirk Ophoff te brainstormen over de toekomst van onze kleine Schuilkerkgemeente zal uitvoering worden gegeven. Bob zal proberen een datum te prikken en ook Bert Walhain, Michel Stasse en Renate van Maaren willen meedenken. Bert heeft informatie ingewonnen over de aanschaf van een tweede microfoon. Dit is nogal prijzig. De kerkenraad ziet hier van af, omdat in de praktijk is gebleken, dat het ook zonder tweede microfoon goed te doen is. De volgende vergadering wordt vastgesteld op maandag, 31 januari. Henny Smit, secretaris De Algoede zegene u en allen die u lief zijn. De kerkenraad. Als inspiratie kijkt en luistert U naar het fenomenale “ Erbarme dich” uit de Mattheus Passion www.youtube.com/watch?v=BBeXF_lnj_M
Verslag Kerkenraad