Schuilkerk

Verslag Kerkenraad

De kerkenraad wenst u ook in deze bewogen tijd al het goede. Laten we vooral acht slaan op elkaar en elkaars gezondheid. Wanneer we u met iets van dienst kunnen zijn, schroom dan niet één van de kerkenraadsleden aan te spreken. De Algoede zegene u en allen die u lief zijn. De kerkenraad. Als inspiratie voor de komende lijdenstijd kijkt en luistert U naar het fenomenale “ Erbarme dich” uit de Mattheus Passion www.youtube.com/watch?v=BBeXF_lnj_M