Schuilkerk

Kerkenraad:

voorzitter: Bob van der Meulen diaken: Wilna van Drongelen diaken: Simone van Weelden kerkrentmeester: Michel Stasse kerkrentmeester: Bert Walhain lid: Henny Smit

Voorganger:

Ds. Dirk Ophoff Organisten: Henny Blom Peter Veen Toon de Graaf Nico Blom
Rekening nummers kerk: Kerkbeheer : Evang. Lutherse Gemeente Gorinchem NL33 ABNA 0509 8420 54 Diaconie Evang. Lutherse Gemeente Gorinchem NL58 RABO 0372 5084 99
Secretariaat: Henny Smit, Arkelstraat 122, 4201 KH Gorinchem email: abrahamsschoot@gmail.com of schuilkerk@ziggo.nl
Kruispunt is het kerkelijke periodiek van de Protestantse Gemeente Gorinchem. Het verschijnt maandelijks. Het blad geeft informatie over de erediensten, een meditatie, het laatste nieuws uit de wijkgemeenten, de Ev Lutherse Gemeente en informatie vanuit de diaconie. Een jaarabonnement kost € 16,- (lokaal bezorgd) per jaar of € 19,- per jaar voor een postabonnement. Aanvragen via
 
.
kruispuntleden@pkngorinchem.nl
Hieronder vindt U de gegevens van Kruispunt.