Schuilkerk

Kerkenraad:

voorzitter: Bert Walhain diaken: Maaike Versteeg diaken: Simone van Weelden kerkrentmeester: Michel Stasse kerkrentmeester: Renate van Maaren ouderling: Henny Smit

Voorganger:

Ds. Dirk Ophoff Organisten: Henny Blom Peter Veen Toon de Graaf Nico Blom
Rekening nummers kerk: Kerkbeheer : Evang. Lutherse Gemeente Gorinchem NL33 ABNA 0509 8420 54 Diaconie Evang. Lutherse Gemeente Gorinchem NL58 RABO 0372 5084 99
Secretariaat: Henny Smit, Kruithoorn 76 4208 CJ Gorinchem email: abrahamsschoot@gmail.com of schuilkerk@ziggo.nl
Kruispunt is het kerkelijke periodiek van de Protestantse Gemeente Gorinchem. Het verschijnt maandelijks. Het blad geeft informatie over de erediensten, een meditatie, het laatste nieuws uit de wijkgemeenten, de Ev Lutherse Gemeente en informatie vanuit de diaconie. Een jaarabonnement kost € 17.50 (lokaal bezorgd) per jaar of € 22.50 per jaar voor een postabonnement. Aanvragen via
kruispuntleden@pkngorinchem.nl
Hieronder vindt U de gegevens van Kruispunt.
Schuilkerk
Kerkenraad voorzitter: Bert Walhain diaken: Maaike Versteeg diaken: Simone van Weelden kerkrentmeester: Michel Stasse kerkrentmeester: Renate van Maaren ouderling: Henny Smit Voorganger: Ds. Dirk Ophoff Organisten: Henny Blom Peter Veen Toon de Graaf Nico Blom Secretariaat: Henny Smit, Kruithoorn 76 4208 CJ Gorinchem email: abrahamsschoot@gmail.com of schuilkerk@ziggo.nl
Rekening nummers kerk: Kerkbeheer : Evang. Lutherse Gemeente Gorinchem NL33 ABNA 0509 8420 54 Diaconie Evang. Lutherse Gemeente Gorinchem NL58 RABO 0372 5084 99
Kruispunt is het kerkelijke periodiek van de Protestantse Gemeente Gorinchem. Het verschijnt maandelijks. Het blad geeft informatie over de erediensten, een meditatie, het laatste nieuws uit de wijkgemeenten, de Ev Lutherse Gemeente en informatie vanuit de diaconie. Een jaarabonnement kost € 17.50 - (lokaal bezorgd) per jaar of € 22.50 per jaar voor een postabonnement. Aanvragen via kruispuntleden@pkngorinchem.nl