Schuilkerk
BIJ DE DIENSTEN
Inmiddels is er een aantal diensten te zien op ons eigen You Tube kanaal Lutherse kerk Gorinchem Dienst Ds Erwin de Fouw Kerkdienst 11-4-2021 Ds. E. de Fouw - YouTube Dienst Ds Marloes Meijer uit Engelen: Kerkdienst 30-05-2021 ds. M.Meijer - YouTube Dienst Pastor Pieter Visschers: Kerkdienst 20-6-2021 Pastor Pieter Visschers - YouTube
Preek 22 mei 2022 Gorinchem Ds Marloes Meijer, Engelen In pdf formaat: Overdenking 22 mei 2022 Preek Gert Landman 18 september 2022: Preek Maarten Diepenbroek 22 september 2022: Preek van Pastor Pieter Visschers Waar moet je beginnen als je nog wat aan onze wereld wilt veranderen? In rap tempo komen de onheilsscenario’s je tegemoet! We zitten op de snelweg naar een klimaathel met onze voet op het gaspedaal. VN- topman Antonio Guterres. De temperatuur stijgt en de planeet nadert het punt waarop de klimaatchaos onomkeerbaar is". Of misschien heeft u afgelopen week een aflevering van Jinek gezien. Daar zaten een aantal jongeren aan tafel. Zij hadden te kampen met gevoelens van neerslachtigheid, uitzichtloosheid en eenzaamheid. Zelfs suïcidale gedachten. De wereld lijkt ineens open te barsten met ellende. We zijn corona nog niet door en nu blijkt ook de gezondheidszorg niet meer op de huidige wijze te handhaven. Blijkbaar komen we aan het einde van een periode. Een periode waarover dit boekje al in 1972 schreef. Grenzen aan de groei. HET KAN ZO NIET VERDER. Het systeem moet om en nog sterker; de mensen moeten om. En zoals u weet is er niets moeilijkers dan menselijk gedrag te veranderen. Wij hebben daar in de militaire opleidingen veel ervaring mee. Met fijne gesprekken leer je soldaten niet vechten. Dat leer je door vorming. Door te voelen wat pijn is en via straffen en belonen. ‘Pater; het is altijd fijn om met u te praten maar wij mannen leren pas iets als we het voelen!’Straffen en belonen. Wil je gedrag veranderen dan zal de mens dat moeten voelen. U ziet dat in oorlogssituaties, u ziet dat bij Corona. We komen pas in actie als we het voelen! Jezus doet niet anders vandaag. Hij haalt net als de farizeen en schriftegeleerden ‘het einde der tijden’ erbij. Een horror scenario. Dan zit ineens iedereen recht in z’n stoel. Dat zijn films die trekken! Want wat gebeurt er met me als de wereld vergaat? Er zijn gruwelijke taferelen van. En misschien heeft u er ook wel eens over nagedacht. Wordt te hemel of hel? Volgens de farizeeën en schriftgeleerden gingen alle tegenstanders van Israel direct de hel in. Ook de heidenen en joodse afvalligen konden daar plaatsnemen. Maar volgens Jezus moeten we af van deze manier van denken.Het gaat om rechtvaardigheid! Net zoals bij Abraham en Sodom is de vraag: wat is het goede dat gedaan moet worden?! Niet wie veroordelen we.Dat doen wij graag. Oordelen. Maar Jezus wil er eigenlijk van af. Hij wil mensen graag iets in handen geven waarmee ze verder komen. Waarmee ze de wereld te lijf kunnen zonder depressief te worden, zonder ons machteloos te voelen. Zonder lijden. Valt er nog wat te redden? In Sodom was de zaak verloren. De wereld werd daar verkracht; letterlijk en figuurlijk. Al was er maar 1 rechtvaardige geweest dan had God de stad nog wel willen sparen. Jezus geeft daarom handvaten. ‘Jullie zijn door mijn Vader gezegend’ staat er. Want ik had honger,dorst, vreemdeling,, naakt, ziek, gevangen.Maar we hebben u (koning, God) helemaal nooit naakt of hongerig gezien! Dus waarom zouden wij dan rechtvaardig zijn? Omdat je dat gedaan hebt voor de minsten. En DAARMEE voor God. ‘ In het gelaat van de arme die om hulp vraagt, begint het laatste oordeel’ . Een mooi voorbeeld hiervan vieren we ieder jaar op 11 nov…..Sint Maarten. De wereld wordt gered als u de naakten kleedt, en de eenzamen troost. De rest zal u gegeven worden. Er is geen crisis als de huizen te duur zijn, de inflatie te hoog en gasprijzen onbetaalbaar. Dat kunnen we aan als we ons barmhartig opstellen naar elkaar.ALS we dat niet doen…Dan vreten we elkaar op. En inderdaad; dan vergaat de wereld. Op die weg zijn we reeds ver gevorderd is mijn indruk.Het gaat niet meer om de waarden maar om de poen. En wie op dat paard wedt zal op de verkeerde weghelft belanden. Dan wordt het hel. Het wordt dus erop of eronder. Onthoud: alles wat jullie gedaan hebben voor de geringsten heb je voor Mij gedaan. Alleen op deze manier kunnen wij naast God komen te staan zoals Abraham deed toen ze beiden naar Sodom stonden te kijken.Aan Gods zijde blijven is dus het devies. En het zal u en de uwen goed gaan!Crisis of geen crisis. AMEN. ZONDAGSGEBED

Goede God, op deze zondag zijn we dankbaar dat we elkaar weer mogen ontmoeten

rond uw woord. In het vertrouwen dat u bij ons bent, durven we ons leven te geven aan

u.Niet door het oordeel maar door de liefde wilt u ons aanvaarden zoals wij zijn. Geef

dan dat wij ook zo zijn voor onze broeders en zusters. En in de minste onze meerdere te

zien. Want alleen zo kunnen wij u ontmoeten. Geef ons de kracht, de liefde en de

barmhartigheid. Dat vragen wij u door Jezus uw zoon. Amen.

VOORBEDEN

Goede God, vaak wringen we ons in bochten om aan de eisen die het leven aan ons

stelt te voldoen. Wij bidden u vandaag dat wij worden zoals Abraham en eenvoudig

opschuiven naar u. Zodat wij voelen en horen wat u van ons verlangt. Eenvoudig er te

zijn voor de ander. Zoals u er bent voor ons.Geef ons de kracht God dat te doen wat

nodig is.Laten wij de Heer bidden:

Heer ontferm U over ons.

We bidden voor alle mensen die over het hoofd worden gezien, voor wie geen aandacht is. Vereenzaamden, chronisch zieken, mensen die zich onttrekken aan ons zicht. Geef dat zij zich gekend en gezien voelen niet alleen door U naar ook door ons als u volgers. Laten wij de Heer bidden:

Heer ontferm U over ons.

We bidden voor de gehele schepping die aan ons is toevertrouwd. Dat wij haar koesteren ipv om zeep helpen. Dat we moedige keuzes durven maken. Dat hebzucht en machtsmisbruik ons niet leiden naar de afgrond. Maar breken en delen de formule is waarmee wij onze wereld kunnen redden. Maak moedige mensen van ons. Die recht doen om gerechtigheid.Laten wij de Heer bidden:

Heer ontferm U over ons.

We bidden vandaag voor al onze persoonlijke intenties. Voor onze zieken (namen) en onze overledenen (namen). STIL GEBED Laat ons bidden: Heer ontferm U over ons. Goede god, Als uw volk onderweg zijn we dankbaar dat u bij ons bent en ons richting geeft. Verhoor onze gebeden en ga met ons mee door de komende week. Dat vragen wij u door Jezus uw zoon. Amen.
Schuilkerk
Preek en overdenkingen
Inmiddels is er een aantal diensten te zien op ons eigen You Tube kanaal Lutherse kerk Gorinchem Dienst Ds Erwin de Fouw Kerkdienst 11-4-2021 Ds. E. de Fouw - YouTube Dienst Ds Marloes Meijer uit Engelen: Kerkdienst 30-05-2021 ds. M.Meijer - YouTube Dienst Pastor Pieter Visschers: Kerkdienst 20-6-2021 Pastor Pieter Visschers - YouTube
Preek 22 mei 2022 Uitgesproken door Ds Marloes Meijer uit Engelen: Overdenking 22 mei 2022 Preek Ds Gert Landman 18 september 2022 Preek Maarten Diepenbroek 25 september 2022 Overdenking van Pastor Pieter Visschers 13 november 2022 !!!! Aanbevelingswaardig !!!!! Preek: Waar moet je beginnen als je nog wat aan onze wereld wilt veranderen?In rap tempo komen de onheilsscenario’s je tegemoet! We zitten op de snelweg naar een klimaathel met onze voet op het gaspedaal. VN-topman Antonio Guterres. De temperatuur stijgt en de planeet nadert het punt waarop de klimaatchaos onomkeerbaar is". Of misschien heeft u afgelopen week een aflevering van Jinek gezien. Daar zaten een aantal jongeren aan tafel. Zij hadden te kampen met gevoelens van neerslachtigheid, uitzichtloosheid en eenzaamheid. Zelfs suïcidale gedachten. De wereld lijkt ineens open te barsten met ellende. We zijn corona nog niet door en nu blijkt ook de gezondheidszorg niet meer op de huidige wijze te handhaven. Blijkbaar komen we aan het einde van een periode. Een periode waarover dit boekje al in 1972 schreef. Grenzen aan de groei. HET KAN ZO NIET VERDER. Het systeem moet om en nog sterker; de mensen moeten om. En zoals u weet is er niets moeilijkers dan menselijk gedrag te veranderen. Wij hebben daar in de militaire opleidingen veel ervaring mee. Met fijne gesprekken leer je soldaten niet vechten. Dat leer je door vorming. Door te voelen wat pijn is en via straffen en belonen. ‘Pater; het is altijd fijn om met u te praten maar wij mannen leren pas iets als we het voelen!’Straffen en belonen. Wil je gedrag veranderen dan zal de mens dat moeten voelen. U ziet dat in oorlogssituaties, u ziet dat bij Corona. We komen pas in actie als we het voelen! Jezus doet niet anders vandaag. Hij haalt net als de farizeen en schriftegeleerden ‘het einde der tijden’ erbij. Een horror scenario. Dan zit ineens iedereen recht in z’n stoel. Dat zijn films die trekken! Want wat gebeurt er met me als de wereld vergaat? Er zijn gruwelijke taferelen van. En misschien heeft u er ook wel eens over nagedacht. Wordt te hemel of hel? Volgens de farizeeën en schriftgeleerden gingen alle tegenstanders van Israel direct de hel in. Ook de heidenen en joodse afvalligen konden daar plaatsnemen. Maar volgens Jezus moeten we af van deze manier van denken.Het gaat om rechtvaardigheid! Net zoals bij Abraham en Sodom is de vraag: wat is het goede dat gedaan moet worden?! Niet wie veroordelen we.Dat doen wij graag. Oordelen. Maar Jezus wil er eigenlijk van af. Hij wil mensen graag iets in handen geven waarmee ze verder komen. Waarmee ze de wereld te lijf kunnen zonder depressief te worden, zonder ons machteloos te voelen. Zonder lijden. Valt er nog wat te redden? In Sodom was de zaak verloren. De wereld werd daar verkracht; letterlijk en figuurlijk. Al was er maar 1 rechtvaardige geweest dan had God de stad nog wel willen sparen. Jezus geeft daarom handvaten. ‘Jullie zijn door mijn Vader gezegend’ staat er. Want ik had honger,dorst, vreemdeling,, naakt, ziek, gevangen.Maar we hebben u (koning, God) helemaal nooit naakt of hongerig gezien! Dus waarom zouden wij dan rechtvaardig zijn? Omdat je dat gedaan hebt voor de minsten. En DAARMEE voor God. ‘ In het gelaat van de arme die om hulp vraagt, begint het laatste oordeel’ . Een mooi voorbeeld hiervan vieren we ieder jaar op 11 nov…..Sint Maarten. De wereld wordt gered als u de naakten kleedt, en de eenzamen troost. De rest zal u gegeven worden. Er is geen crisis als de huizen te duur zijn, de inflatie te hoog en gasprijzen onbetaalbaar. Dat kunnen we aan als we ons barmhartig opstellen naar elkaar.ALS we dat niet doen…Dan vreten we elkaar op. En inderdaad; dan vergaat de wereld. Op die weg zijn we reeds ver gevorderd is mijn indruk.Het gaat niet meer om de waarden maar om de poen. En wie op dat paard wedt zal op de verkeerde weghelft belanden. Dan wordt het hel. Het wordt dus erop of eronder. Onthoud: alles wat jullie gedaan hebben voor de geringsten heb je voor Mij gedaan. Alleen op deze manier kunnen wij naast God komen te staan zoals Abraham deed toen ze beiden naar Sodom stonden te kijken.Aan Gods zijde blijven is dus het devies. En het zal u en de uwen goed gaan!Crisis of geen crisis. AMEN. ZONDAGSGEBED

Goede God, op deze zondag zijn we dankbaar dat we elkaar weer

mogen ontmoeten rond uw woord. In het vertrouwen dat u bij

ons bent, durven we ons leven te geven aan u.Niet door het

oordeel maar door de liefde wilt u ons aanvaarden zoals wij zijn.

Geef dan dat wij ook zo zijn voor onze broeders en zusters. En in

de minste onze meerdere te zien. Want alleen zo kunnen wij u

ontmoeten. Geef ons de kracht, de liefde en de barmhartigheid.

Dat vragen wij u door Jezus uw zoon. Amen.

VOORBEDEN

Goede God, vaak wringen we ons in bochten om aan de eisen die

het leven aan ons stelt te voldoen. Wij bidden u vandaag dat wij

worden zoals Abraham en eenvoudig opschuiven naar u. Zodat

wij voelen en horen wat u van ons verlangt. Eenvoudig er te zijn

voor de ander. Zoals u er bent voor ons.Geef ons de kracht God

dat te doen wat nodig is.Laten wij de Heer bidden:

Heer ontferm U over ons.

We bidden voor alle mensen die over het hoofd worden gezien, voor wie geen aandacht is. Vereenzaamden, chronisch zieken, mensen die zich onttrekken aan ons zicht. Geef dat zij zich gekend en gezien voelen niet alleen door U naar ook door ons als u volgers. Laten wij de Heer bidden:

Heer ontferm U over ons.

We bidden voor de gehele schepping die aan ons is toevertrouwd. Dat wij haar koesteren ipv om zeep helpen. Dat we moedige keuzes durven maken. Dat hebzucht en machtsmisbruik ons niet leiden naar de afgrond. Maar breken en delen de formule is waarmee wij onze wereld kunnen redden. Maak moedige mensen van ons. Die recht doen om gerechtigheid.Laten wij de Heer bidden:

Heer ontferm U over ons.

We bidden vandaag voor al onze persoonlijke intenties. Voor onze zieken (namen) en onze overledenen (namen). STIL GEBED Laat ons bidden: Heer ontferm U over ons. Goede god, Als uw volk onderweg zijn we dankbaar dat u bij ons bent en ons richting geeft. Verhoor onze gebeden en ga met ons mee door de komende week. Dat vragen wij u door Jezus uw zoon. Amen.
.